Hoe motiveer je winkelmedewerkers?

Abraham Maslow (1943, A Theory of Human Motivation- USA) was een klinisch psycholoog die de inmiddels beruchte behoefte- of motivatiepiramide introduceerde. Eerst zijn er de basisbehoeften zoals eten, drinken, onderdak en veiligheid, dan volgen sociale behoeften en de nood om gewaardeerd te worden en te kunnen groeien als persoon. 
De hoogste trede van de piramide is echter betekenisvol te kunnen zijn in onze samenleving. Winkelpersoneel vinden en houden is deze dagen niet evident. Een correct loon is de basis, maar andere zaken zijn nog belangrijker bij het motiveren van winkelmedewerkers.
Volgens Abraham Maslow moet de mens zichzelf kunnen verbeteren in de dingen waar hij goed in is.
Luc Ardies - Voorzitter PMO

5 belangrijke stappen om winkelmedewerkers te motiveren

Hoe hoog moet een loon zijn om te voldoen aan de basisbehoefte van de behoeftepiramide?

Terugblikkend op Maslow moet het loon de werknemer in staat stellen om zichzelf en/of zijn gezin te onderhouden en daarnaast leuke dingen te kunnen doen. Maar je moet de impact van loon ook ietwat relativeren. Het loon wordt gespiegeld aan dat van mensen met vergelijkbare jobs, diploma’s en werkervaring. Veiligheid is volgens Maslow evenzeer één van de basisbehoeften die maakt dat winkelbedienden zich al dan niet laten verleiden om elders een beter betaalde job aan te nemen. Voor medewerkers is het belangrijk dat zij zichzelf kunnen zijn op de werkvloer.

Wat met de sociale behoeften van de medewerkers?

Eerder onderzoek van PMO wees uit dat die sociale behoeften vooral voor winkelmedewerkers heel belangrijk zijn. Logisch, want doorgaans hebben zij gekozen voor een job in de Retail omwille van het veelvuldige sociale contact met klanten. Dus heel belangrijk dat je als werkgever ervoor zorgt dat er een goede teamgeest is die maakt dat men bereid is om voor elkaar in te springen als dat nodig is.

Hoe belangrijk is waardering, vertrouwen en respect?

Waardering, vertrouwen en respect krijgen van anderen is de volgende stap in de motivatiepiramide van Maslow. We kunnen misschien heel wat lol met de collega’s hebben, maar voelen we ons ook erkend voor onze professionele bijdrage? Ook Frederick Herzberg, (Amerikaanse psycholoog - Two factorTheory 1959) noemt waardering en vertrouwen motivatiefactoren die een werknemer tot échte of fundamentele job tevredenheid brengen. In onze cultuur worden mensen vaker gewezen op hun fouten, dan erkend voor hun prestaties. Uit het onderzoek over werkplezier in de Retail, uitgevoerd door PMO-coach Yvan Dierckxsens, blijkt dat medewerkers die wekelijks een compliment van hun leidinggevende krijgen, meer werkplezier ervaren (een gemiddelde Plezierscore van 9,2 op 10). De medewerkers die bijna nooit gewaardeerd worden, behalen een gemiddelde plezierscore van slechts 5,1 op 10.

Kunnen alle medewerkers groeien? 

Volgens Abraham Maslow moet de mens zichzelf kunnen verbeteren in de dingen waar hij goed in is. Als je ook deze vierde stap in de Plezierpiramide kunt betreden, dan sta je al héél ver. Investeer je als werkgever of leidinggevende voldoende in opleidingen en de verdere ontwikkeling van jouw medewerkers? Bied je voldoende groeikansen?

Wat is de rol van de werkgever?

Heb je het gevoel dat je als werknemer een bijdrage kunt leveren om niet alleen jezelf, de collega’s en het bedrijf, maar ook de gehele samenleving te verbeteren? Die stap is pas later door Maslow aan zijn piramide toegevoegd. De dingen die je doet helpen vooral anderen. Hoe meer mensen het idee hebben dat hun job maatschappelijk relevant is, hoe meer inspanningen ze leveren om hun werk goed te doen. Als je als leidinggevende mensen wilt motiveren, bestaat de kunst er dus in om hen het maatschappelijke belang van hun job te laten inzien.

Heb je er al eens aan gedacht om één van je meer ervaren medewerkers de rol van ‘Mentor’ te geven? 

De rol van ‘Mentor’ kan werknemers extra motiveren. Het laat immers toe dat mensen op die manier merken welke meerwaarde ze kunnen betekenen voor jongere collega’s, die hun eerste stappen in het professionele leven zetten.
Een Mentor is een meer ervaren medewerker die de nieuwe en jongere collega’s onder de arm neemt bij hun eerste stappen in de onderneming. PMO is door de Vlaamse regering erkend om certificaten toe te kennen aan werknemers die een Mentor-opleiding hebben genoten. 

Honger naar meer?

Lees het zakboekje van HR-expert Luc Ardies via Lannoo Campus

Gerelateerde artikelen