Hoe investeer je als onderneming in werkbaar werk

Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek.

De SERV organiseerden in samenwerking met de sectorfondsen en de Stichting Innovatie & Arbeid een webinar over hoe je als onderneming kan investeren in werkbaar werk. Daarnaast werden deelnemers geïnspireerd door ondernemingen die zelf reeds initiatieven hebben opgezet rond werkbaar werk. 

Hieronder vind je zowel de volledige presentatie van SERV als de verschillende praktijkgetuigenissen:
  • Claudia Vigna en Tom Seymoens van de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid belichtten in hun presentatie de impact van werkbare jobs op verloop, ziekteverzuim en de ingeschatte haalbaarheid om tot de pensioensleeftijd aan de slag te blijven. Vervolgens presenteerden ze hoe zes kenmerken van de arbeidssituatie een invloed uitoefenen op de vier werkbaarheidsindicatoren.
  • MULTIOBUS vertelde hoe het via een systeem van zelfroostering de autonomie van werknemers verhoogt en hoe invloed heeft op de werkdruk.
  • Bouts onthulde hoe het de noden van hun werknemers in kaart brengt en hoe dit in het verleden reeds heeft geleid tot betere werkomstandigheden en een verlaging van de werkdruk.
  • Vetex presenteerde hoe je via aanpassingen in de arbeidsorganisatie de autonomie en taakvariatie bij medewerkers kan verbreden en waarom dit een positief effect heeft op de kwaliteit van het werk.
  • In de sessie van Ondo vzw lag de nadruk op hoe het via intervisie en coaching de emotionele belasting van hun medewerkers mediëren.
  • EEG ging dieper in op hun planmatige aanpak van de fysieke belasting van medewerkers via een inventarisatie van de huidige situatie en een dynamisch risicobeheer.
  • Tot slot vertelde Howden Maintenance Partners uit over hun trainingstraject voor medewerkers zodat zij leiderschapsvaardigheden kunnen aanscherpen.

Gerelateerde artikelen

Aurélie medewerkers motiveren HR event

Hoe motiveer je winkelmedewerkers?

Winkelpersoneel vinden en houden is een uitdaging waarbij een eerlijk salaris essentieel blijkt maar niet voldoende is. Bij ons ontdek je welke andere cruciale factoren de motivatie en retentie van winkelmedewerkers beïnvloeden.