Rendabiliteit

Wat?

Een praktijkgerichte opleiding voor leidinggevenden

VOOR WIE?

Leidinggevenden

WAAR EN WANNEER?

Dit is een interactieve opleiding met praktische tips en tricks gebaseerd op ervaring vanuit het terrein.

HOE?

  • Stap 1: het business plan bekijken, afwijkingen en knelpunten vaststellen, verfeitelijken/documenteren en mogelijke oorzaken bespreken met zaakvoerders
  • Stap 2: check van die analyse in de winkel en de directe omgeving
  • Stap 3: een reeks remediërende acties afspreken
    i.e. identificeren, kort naar doel afstemmen, ze prioriteren (volgorde uitvoering), uitvoering begroten (wie, wat, hoe) en meetpunten per actie afspreken en de geselecteerde acties één voor één (doen) uitvoeren
  • Stap 4: per actie meten, evalueren, bijsturen en hermeten… (cyclus)

EXTRA

Aanzet is een scan van zowel de cijfers als de winkel, gamma en de directe omgeving (bv de drukke weg, toegang, bezoekers “convenience shop” (eten/drinken), winkel zelf… doorheen de ganse actie: instrumentarium vanwege de commerciële groepering inventariseren en zien te verbeteren.

DOEL

Omzet naar het beoogde peil brengen (evt bijgestuurde peil ifv analyse) met oog voor/doel van een goede brutomarge

DOOR WIE?

Luc Roesems is een PMO trainer met een doorgedreven opleiding economie, financiële analyse en resultaatgericht bedrijfsbeheer.
Diverse verkoop-, management en directiefuncties, vooral gericht op operationele efficiëntie, kosten/baten verantwoorde operaties en winst.

Jarenlange ervaring in financiële analyse en begeleiding van KMO’s, inclusief operationele deelname en interventies (woorden mét daden).