Etikettering

Sinds kort bieden onze adviseurs Voedselveiligheid een nieuwe opleiding rond ‘Etikettering’ aan. Deze is aanvullend op de opleiding HACCP & Voedselveiligheid en helemaal gratis.

De regelgeving rond etikettering is vrij complex en verandert regelmatig. Onze adviseurs Voedselveiligheid merkten dat het te veel en te zwaar werd om etikettering én de jaarlijkse begeleiding HACCP & Voedselveiligheid samen te doen. Daarom hebben we beslist om deze op te splitsen in twee opleidingen.

"Tijdens de nieuwe opleiding 'Etikettering' gaan we dieper in op de details van de wetgeving en meer specifiek de inhoud en (correcte) toepassing. Veel etiketten zijn al (deels) in orde maar we stellen vast dat het belangrijk is – zeker met de controles die momenteel gebeuren – om echt naar de details van uitvoering te gaan om administratieve boetes te vermijden", vertelt Veronique Bert, coördinator en adviseur voedselveiligheid bij Buurtsuper.be. De controles worden niet enkel door het Federaal Voedselagentschap gedaan, maar ook door de controleurs van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Dit zorgt geregeld voor verwarring. "We brengen tijdens de opleiding ook duidelijkheid in kaart wie wat controleert."

Onze adviseurs vinden het ook belangrijk om theorie ook meteen met de praktijk te combineren. “Na de theoretische introductie bekijken we uiteraard de etiketten van de winkel per productgroep en in detail en passen aan waar nodig."