De opleiding focust op het aanreiken van competenties met het oog op een duurzame loopbaan in de snel veranderende retailsector.
Bijscholing (training) draagt bij aan het werkplezier van iedere medewerker. Hij of zij ontwikkelt en investeert in zichzelf én krijgt nieuwe inzichten en competenties die men direct in de praktijk kan brengen! Hierdoor staat de medewerker zelfverzekerder op de werkvloer én verhoogt zijn of haar werkplezier enorm.

Het traject “Van smile tot smile” gaat over de employee journey die ervoor zorgt dat zowel de medewerker als de klant een goed gevoel krijgen bij hun werk- en koopbeleving.
Het opleidingstraject bestaat uit verschillende pijlers :

• Zachte & communicatievaardigheden : attitude/klantvriendelijkheid/klantgericht communiceren
Inhoud : hier werken we rond 4 basisregels :

  1. Onthaal (signalen zien, oogcontact, begroeting, eerste indruk, lichaamstaal, houding, herkenbaarheid, belang van eigen non-verbale signalen);
  2. Pro-activiteit (zelf initiatief nemen, op de klant afgaan, non-verbaal praten, extra service bieden);
  3. Luisteren naar de klant (empathisch luisteren zonder oordeel, doorvragen , kracht van de stilte );
  4. Verbindend taalgebruik (praten in oplossingen)

• Commerciële vaardigheden : authentieke en empathische verkoop
Inhoud : : basis verkoopfasen ( bvb in mode : kijken, kiezen, passen, kopen) verwachting van de klant, do’s en dont’s van de verkoper (M/V) in elke fase, focus op zelfzekerheid en een warme authentieke beleving. Naargelang de sector passen we inhoud aan zodat er sectorspecifiek gewerkt wordt.

• Technische vaardigheden : winkeldiefstalpreventie
Inhoud : : hoe gaan dieven tewerk? Wat zijn de diefstalgevoelige producten? Wat zijn de diefstalgevoelig plekjes in de winkel? Hoe kan je diefstal voorkomen en wat is je rol als personeelslid hierbij? Een belangrijk aspect is de correcte communicatie voeren in moeilijke situaties.
• Corporate wellbeing : plezier op het werk, stress
Inhoud : op een interactieve manier ontdekken de deelnemers wat de huidige gedragingen zijn binnen de organisatie die anderen plezier geven en hoe de deelnemers die gedragingen kunnen versterken. Ook de onprettige gedragingen die tot frustraties leiden en hoe men daar best mee kan omgaan, maken deel uit van deze opleiding. Iedere deelnemer maakt dan een concreet Persoonlijk Plezier Plan om zijn plezier en het plezier van de anderen te verbeteren
Binnen retail vormen deze pijlers de ruggengraat van een goed getraind personeelsbestand. Het zijn cruciale aspecten die de onderneming ‘futureproof” zullen maken.
Het opleidingstraject is sectoroverschrijdend en vormt de basis voor een moderne, geëngageerde en betrokken medewerker.
De focus ligt op een persoonlijke, authentiek aanpak die we via korte, krachtige modules vormgeven.