Marc Smits

  • verschillende managementfuncties uitgeoefend in diverse organisaties
  • als trainer ervaring het het coachen en opleiden van mensen in het omgaan met emoties, stress, communicatie, telefoonhandeling, vitaliteit, begeleiden van teams in transitie, …

Marc’s visie:

Mensen inspireren om bewust te zijn van hun potentieel en de daarbij horende verantwoordelijkheid voor hun prestaties

Een winkel is een afspiegeling van de microkosmos waarin we leven. Als medewerker worden we dan ook geconfronteerd met de meest diverse verwachtingen en gedragingen van klanten en collega’s. De uitdaging is om in soms moeilijke  omstandigheden toch de klant met de best mogelijke service te bedienen. Vermits ook medewerkers mensen zijn, gelden voor hen dezelfde wetmatigheden, met name het feit dat ons lichaam gemaakt is om te overleven in hele andere omstandigheden (wildernis) dan wij ons tegenwoordig in bevinden (winkel). Als we stress ervaren, reageert het lichaam nog steeds door zich in een ‘staat van paraatheid’ te brengen. Hierdoor reageren we soms inefficiënt tegenover klanten of collega’s.  Medewerkers die stress ervaren, zullen vaker ziek worden en minder productief presteren.

In welke sector je ook actief bent, gemotiveerde medewerkers die een vitale uitstraling hebben, die zich bewust zijn van hoe ze kalm kunnen blijven bij de meest bizarre gebeurtenissen, die de vaardigheden hebben aangeleerd om contact te behouden met alle soorten klanten, zullen de klantentrouw  stimuleren.

Corona Stress Scan –
Hoe komt onze medewerker sterker uit deze corona-tijd?

Onze PMO trainer neemt tijdens deze scan alle maatregelen rond corona in acht zodat het gesprek in een veilige omgeving kan plaatsvinden.

Lees verder…

Download de fiche

Omgaan met stress

Marc Smits

Een praktijkgerichte opleiding rond omgaan met stress op de winkelvloer.

Lees verder…

Download de fiche

3 Tips voor werknemers

Over  omgaan met stress op het werk
  • een rustige ademhaling kalmeert je autonoom zenuwstelsel
  • wees je bewust van je gedachten, want een negatieve gedachte zet een ongunstige spiraal in gang
  • prettige gevoelens zijn goed voor je gezondheid en veerkracht