Veronique Bert

  • Ervaring: Autocontrole en voedselveiligheid: zowel coördinator als adviesverlening
  • Werkdomein: adviesverlening aan zaakvoerders en hun personeel
  • Contacten met de overheidsinstanties naar opvolging en bespreking van de huidige en nieuwe wetgeving ( + mandaat Raadgevend comité FAVV)
  • 22 jaar ervaring als dienstchef kwaliteit voor supermarktketen én adviseur voedselveiligheid binnen PMO

Veronique’s visie over voedselveiligheid:

Voedselveiligheid: Een verantwoordelijkheid voor iedereen.

In uw onderneming staat u dagelijks is voor het behandelen, verhandelen en bewerken van verse voeding.

U dient daarbij rekening te houden met algemene regels die vastgelegd zijn in de wetgeving.

Bij voeding gaat dit voornamelijk over persoonlijke –en algemene hygiëne, de temperatuurcontrole, een reinigings-en ontsmettingsplan, traceerbaarheid, etikettering, allergenen, enz….

Om een voedselveilig product af te leveren is het uitermate belangrijk dat de basisregels worden toegepast.

Tijdens de adviesverlening wordt op eenvoudige wijze toegelicht welke minimale verantwoordelijkheden u hebt en hoe deze moeten worden toegepast in de praktijk.

Voedselveiligheid

Ann Wayenberg
Veronique Bert

PMO begeleidt bij het opstellen en opvolgen van een wettelijk verplicht HACCP autocontrolesysteem…

Lees verder…

Download de fiche

190

validaties voedselveiligheid werden gerealiseerd door onze voedseladviseurs Ann en Véronique