Ils Verheyen

  • Ils Verheyen is als freelance consultant, coach en trainer reeds 25 jaar actief op verschillende terreinen en steeds met focus op het menselijk gedrag en eigen authenticiteit. ‘Authentieke klantvriendelijkheid’ is vanuit die intentie opgebouwd..
  • Ils is ook actrice.  Na jaren kindertheater, improvisatietheater en hier en daar televisiewerk  speelt ze tegenwoordig bij www.PikzPalace.be om haar artistieke honger te stillen.

Ils haar visie;:

Ik geloof in ieders unieke innerlijke kracht om te kunnen groeien of veranderen in gedrag en/of attitudes.

Aanpak opleiding „Authentieke klantvriendelijkheid”
Ils vertrekt steeds vanuit het eigen krachtpotentiëel en eigen verantwoordelijkheid. “Als ik verander , verandert mijn omgeving ook”, een oude wijsheid die voor sommigen wel eens lastig kan zijn om mee aan de slag te gaan.  Wat we denken en voelen, zowel positief als negatief, heeft een enorme impact op ons gedrag, dus ook op ons klantvriendelijkheidsverhaal. Elke medewerker gaat tijdens deze training beseffen dat de eigen gedachten , (vaak belemmerende) overtuigingen en de eigen gevoelens, steeds een invloed hebben op de manier waarop men zich gedraagt. En dit gedrag is natuurlijk leesbaar voor anderen.  Wij lezen de klant , en de klant leest ons. En daar hoef je geen cursus voor te volgen , iedereen kan en doet het …Elke deelnemer van deze interactieve training wordt zich meer en meer bewust van hoe leesbaar ze zelf zijn en iedereen voor elkaar is . Dit inzicht geeft vaak het nodige begrip en zingeving om iets positiefs te willen veranderen aan je eigen gedrag /attitudes.
Vanuit beleven, ervaren, doorvoelen en met de nodige humor om eigen clichés en valkuilen te kunnen relativeren ,krijgen deelnemers “de goesting” om iets toe te voegen aan wat ze reeds goed doen.
Dit mechanisme (h)erkennen en hiervan bewust zijn helpt om nog sterker met minder inspanning voor klantvriendelijkheid te kiezen in de puurste zin van het woord. En vooral vanuit zichzelf …

Corona Stress Scan –
Hoe komt onze medewerker sterker uit deze corona-tijd?

Onze PMO trainer neemt tijdens deze scan alle maatregelen rond corona in acht zodat het gesprek in een veilige omgeving kan plaatsvinden.

Lees verder…

Download de fiche

Authentiek klantvriendelijk zijn

Ils Verheyen

Een praktijkgerichte opleiding rond authentiek, klantvriendelijk gedrag voor winkelpersoneel…

Lees verder…

Download de fiche