Ben jij een goede baas?

By 26 maart 2018 Geen categorie

Ben jij een goede baas?

In Jobat.be verscheen recent een artikel over een onderzoek door Zenger/Folkman, een consultancyfirma over leiderschap, waarbij ze verbanden zochten tussen de slechtste leiders (diegenen die binnen de 3 jaar na hun aanstelling ontslagen werden) en hun gemeenschappelijke karaktereigenschappen. Ben jij een goede baas? Dan vertoon je best niet één van volgende slechte eigenschappen:

1. Gebrek aan energie en enthousiasme: slechte bazen zien nieuwe initiatieven eerder als een last en zijn er bang van (cfr. “they suck all the energy out of any room”).
2. Geen duidelijke visie: slechte bazen geloven dat dingen uitvoeren hun enige taak is en een heldere visie (waar willen we naartoe?) ontbreekt.
3. Ze maken inschattingsfouten omdat ze beslissingen nemen die geen rekening houdt met de praktische realiteit waardoor collega’s en ondergeschikten betwijfelen of de genomen beslissingen wel de beste zijn voor het bedrijf.
4. Ze accepteren hun eigen middelmatige prestaties (cfr. ‘underpromise en overdeliver’ of “we leggen de lat niet te hoog en – als we erover springen – dan doen we alsof we een olympisch record hebben gehaald”).
5. Ze werken niet goed (genoeg) samen: ze zien medewerkers eerder als potentiële concurrenten.
6. Ze houden zich zelf niet aan de regels die ze anderen opleggen
7. Ze leren niet uit hun fouten en vegen die onder de mat uit schrik erop afgerekend te worden
8. Ze hebben een gebrek aan sociale vaardigheden
9. Ze zijn focussen zodanig op zichzelf dat ze er niet in slagen om anderen de kans te geven zich te ontwikkelen
10. Ze beschouwen personeelsopleiding eerder als een kost dan als een opbrengst

Bekijk ook onze opleiding “Me & My team” Meer info, contacteer Wendy
Contacteer ons