Aantal kandidaten per vacature blijft zeer laag

By 19 februari 2020 Geen categorie

Aantal kandidaten per vacature blijft zeer laag

In de nieuwsbrief van Randstad staat een analyse van Professor Vansteenkiste van Steunpunt Werk die uitwijst dat het lage aantal werkzoekenden en moeilijk in te vullen vacatures nog een hele tijd zal blijven duren. Als de economie afkoelt, zou dat probleem zichzelf moeten oplossen, maar op dat effect hoeven we de komende jaren niet te rekenen. De impact van de vergrijzing zorgt ervoor dat het tekort op de arbeidsmarkt het komende decennium niet weg te denken is. De oorlog om talent is niet gestreden. “In heel België bevindt de jobschaarste zich momenteel op het hoogste punt in lange tijd”, zegt Prof. dr. Sarah Vansteenkiste van het Steunpunt Werk. In het Vlaamse Gewest waren er in 2019 per vacature 3,9 geïnteresseerde werkzoekenden. Ter vergelijking: in 2014 waren het er nog 9,3. Kijkend naar de arbeidsmarkt verwacht Steunpunt Werk dat de schaarste de komende jaren structureel zal blijven. Van 2023 tot 2028 zal Vlaanderen bijna 400.000 55-plussers moeten vervangen. Steunpunt Werk stelt daarom dat werkgevers verder moeten kijken dan enkel het activeren van werklozen. Het zoeken naar talent de komende jaren blijft een stevige uitdaging. Werkgevers zullen meer moeten openstaan voor profielen waaraan ze nog niet hadden gedacht. In de praktijk betekent dit breder rekruteren, intern meer groeikansen creëren en beter nadenken over hoe je mensen kan houden door ook na de aanwerving voldoende opleidingskansen te bieden.”

TIP: PMO (Personeel- en Management Opleidingen cvba) organiseert in opdracht van VDAB regelmatig winkelopleidingen voor werkzoekenden. Na de opleiding volgt een stage. Die stage is voor de werkgever veel interessanter dan het beste sollicitatiegesprek om het potentieel van de kandidaat in te schatten. Geïnteresseerd? Contacteer vanessa.abbeel@pmocvba.be

Contacteer ons