By 14 februari 2022 Geen categorie

Intensief traject voor ondernemer én leidinggevenden

“De toekomst voor de retail ligt bij de leidinggevenden”, dat is dé overtuiging vanuit PMO.
In een toekomstgerichte personeelsbenadering dient er meer aandacht te zijn voor deze leidinggevende posities.
Ze vervullen een cruciale rol in het inspireren en motiveren van winkelmedewerkers.
Die leidinggevenden worden echter meestal gepromoveerd op basis van hun eerdere arbeidsprestaties, maar mankeren doorgaans de competenties om andere mensen te coachen.
Daar biedt het uniek opleidingstraject “Me & My Team” een antwoord op.  Dit traject komt sinds kort ook in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).
Daarmee kan u een aanzienlijke tegemoetkoming ontvangen als uw leidinggevende ervoor kiest zo een intensief traject te doorlopen.
Wenst u hierover meer te weten, dan komen we dit graag in een persoonlijk gesprek toelichten.
Hier kan u contact opnemen met Bart Persoons, manager van PMO.

Contacteer ons