Pierre Demesmaeker

Pierre Demesmaeker is als ICT consultant reeds meer dan 30 jaar actief in binnen- en buitenland – zowel werkend voor multinationals als KMOs – rond data beveiliging en invoering van wetgevingen. Gedurende 15 jaar, werkzaam voor pharmaceutische bedrijven, heeft hij geleerd hoe om te gaan met wetgevingen en deze op een pragmatische wijze in de praktijk om te zetten naar werkbare instrumenten. Met zijn ervaring als business process analyst, project en program manager is hij de geschikte persoon om bedrijven te ondersteunen in hun proces tot invoering van de GDPR wetgeving.

GDPR

Pierre Demesmaeker

Een praktijkgerichte opleiding voor de persoon verantwoordelijk voor de implementatie van GDPR

Lees verder…

Download de fiche