Mentorship

WAT? 

PMOcvba ontwikkelde een 1-daagse training “winkelmentor”, erkend door de FOD Werk en het Sociaal Fonds, waarin – naast de basistheorie – vooral gewerkt wordt met praktijkgerichte workshops gekoppeld aan actuele winkelsituaties.

VOOR WIE? 

Werknemers in de retailsector die hun jarenlange ervaring willen doorgeven aan jonge en/of nieuwe medewerkers.

WAAR EN WANNEER? 

De opleiding gaat bij voorkeur door op het winkelpunt. Na het intakegesprek door onze PMO trainer gaan we aan de slag met uw medewerkers. Zij volgen 1 dag opleiding.

Na een periode van enkele weken kan er optioneel een opvolgingsdag (coaching) georganiseerd worden.

HOE? 

De opleiding is opgebouwd rond 4 pijlers

  1. communicatie: hoe effectief communiceren als mentor
  2. coachen en groeien: het geloof in de “coachee”
  3. observeren en noteren: notities bijhouden en opvolgen
  4. opleidingsplan opstellen

DOOR WIE? 

Jo Vermeylen werkt ondertussen al een aantal jaren als freelance docent voor PMO.

Jo Vermeylen was na het behalen van het diploma van geaggregeerde in de lichamelijke opvoeding tien jaar lang actief bij NIKE (nationaal en internationaal).

Als manager van het EKIN- en Speciality-SALES team was hij verantwoordelijk voor de aanwerving, de opleiding, de training en de begeleiding van een succesvol team. Daarna specialiseerde hij zich in een ruimere waaier van moderne opleidingstechnieken en wist als leider en begeleider in een aantal bedrijfsopleidingen successen te boeken.

CONTACT

wendy.labie@pmocvba.be – 02 212 26 51

Gisteren zeer leerrijke dag gehad.
Ik heb me op geen enkel moment verveeld.
Hoe leer je de juiste vragen stellen? Ik merkte tijdens het rollenspel dat we daar nog heel wat in tekort schieten. We ontdekken nu een managementstijl die totaal anders is dan de onze. Ik bedoel hiermee dat de mensen meer en meer zelf verantwoordelijkheden moeten leren opnemen. Nu is er nog teveel een ‘wat moet ik doen?’ houding. Alvast bedankt dat ik dit heb mogen volgen.

Medewerker GuyAlvo Tessenderlo