Opleiding GDPR

WAT?

Een praktijkgerichte opleiding voor de persoon verantwoordelijk voor de implementatie van GDPR.

VOOR WIE?

In de eerste plaats bestemd voor de supermarktuitbater en/of de leidinggevende(n) die instaan voor de implementatie van GDPR.

WAAR EN WANNEER?

Deze sessie gaat door op het winkelpunt en duurt een halve dag. Deze kan zowel in de ochtend, namiddag of avond plaatsvinden, wat voor u als klant het handigst is.

HOE?

• Deel 1: een korte workshop voor iedereen, een algemene introductie in GDPR met verduidelijking van zowel het wettelijk kader, de IT technische betrokkenheid en de invloed van de dagelijkse processen om het geheel te duiden.

• Deel 2: uiteenzetting voor de leidinggevende en/of persoon betrokken bij de invoering van GDPR over de werkwijze hoe men een succesvolle GDPR implementatie bekomt.

• Deel 3: begeleiding start van assessment fase met als beoogd resultaat het opstellen van een roadmap of lijst van uit te voeren activiteiten noodzakelijk om aan de wet te voldoen.

DOEL

Doel van deze opleiding is het gewaarwordingsproces binnen het bedrijf op te starten en de implementatie van het GDPR project op een aanvaardbaar peil te brengen zodat men aantoonbaar kan bewijzen dat men als bedrijf een implementatie begonnen is. Onderdeel van de oplevering is een roadmap of lijst van activiteiten dewelke de nodige aandacht behoeven om tot een succesvolle GDPR implementatie te komen.

DOOR WIE?

Pierre Demesmaeker is als ICT consultant reeds meer dan 30 jaar actief in binnen- en buitenland – zowel werkend voor multinationals als KMOs – rond data beveiliging en invoering van wetgevingen. Gedurende 15 jaar, werkzaam voor pharmaceutische bedrijven, heeft hij geleerd hoe om te gaan met wetgevingen en deze op een pragmatische wijze in de praktijk om te zetten naar werkbare instrumenten. Met zijn ervaring als business process analyst, project en program manager is hij de geschikte persoon om bedrijven te ondersteunen in hun proces tot invoering van de GDPR wetgeving.

CONTACT

wendy.labie@pmocvba.be – 02 212 26 51