Category

Geen categorie

Lenaerts-bagage-&-lederwaren

Getuigenis Lenaerts bagage & lederwaren: “Wie aan de boom schudt, krijgt vaak mooie vruchten in zijn handen, maar soms ook dode takken op zijn hoofd!”

By | Geen categorie | No Comments

Getuigenis Lenaerts bagage & lederwaren:
“Wie aan de boom schudt, krijgt vaak mooie vruchten in zijn handen, maar soms ook dode takken op zijn hoofd!”

PMO begeleidde Mode Unie-lid “Lederwaren Lenaerts” bij een verandertraject. Hieronder leest u de getuigenis van de ondernemer.

“Na een grondige renovatie en uitbreiding van onze bestaande winkel in 2017, waarbij we een op de toekomstgericht concept geïmplementeerd hebben, was het tijd om ook in het menselijke kapitaal te investeren.

Hiervoor deden we beroep op PMO cvba. Uit eerdere contacten bleek dat zij zich onderscheiden van de “klassieke” opleidingscentra door mee te denken met de strategie van de winkel en ook “maatwerk” te leveren.

Zo startten we het verandertraject “Coach the Coach” op waarbij we in verschillende sessies zelf op een interactieve manier geconfronteerd werden met een aantal verbeterpunten in onze organisatie, meer bepaald in het coachen van onze medewerkers.

Soms is het erg confronterend om jezelf en je leiderschapsstijl in “een spiegel” te zien. Tijd dus om op een eigentijdse en accurate manier verbeteringen aan te brengen.

Onder dynamische begeleiding van een PMO trainer/coach werden we stap voor stap “opgeleid” om op een andere manier te communiceren met onze verkoopmedewerkers. Dit resulteerde in meer betrokkenheid en meer verantwoordelijkheidszin van onze medewerkers.

Hoewel dit een bijna continu proces is, zijn we erin geslaagd om onze “directe aanpak” om te vormen tot een “aanpak met meer betrokkenheid” met als gevolg medewerkers die ’s morgens met plezier naar de werkvloer komen en een grotere voldoening uit hun job halen.

Een win-winsituatie voor iedereen.

Leo Lenaerts

Lenaerts bagage & lederwaren

Dag-van-de-medewerker

‘Dag van de medewerker’: 5 eenvoudig tips voor optimale personeelsmotivatie

By | Geen categorie | No Comments

Naar aanleiding van de ‘Dag van de medewerker’ geeft PMO cvba, het gespecialiseerde trainingscenter van Buurtsuper.be, 5 tips om uw winkelpersoneel gemotiveerd en betrokken te houden. Deze 5 tips & ‘Questions to be asked’ vormen eigenlijk de kapstok van het periodiek functioneringsgesprek, maar zijn tevens richtsnoeren om als leidinggevende ervoor te zorgen dat het heilig vuur blijft branden bij de medewerkers.

  1. Welke aspecten vind je het leukste aan je job?
  2. Welke aspecten vind je het minst leuk?
  3. Wat wil je op termijn persoonlijk bereiken in onze organisatie?
  4. Welke linken zie je met de collectieve doelstellingen van onze organisatie?
  5. Hoe kunnen we dit vertalen naar een aantal actiepunten / concrete afspraken voor het volgend werkjaar?

Geïnteresseerd in onze managementopleidingen of handige zakboekjes rond personeelsmotivatie? Surf snel naar http://www.pmocvba.be/publicaties

goede_baas

Ben jij een goede baas?

By | Geen categorie | No Comments

Ben jij een goede baas?

In Jobat.be verscheen recent een artikel over een onderzoek door Zenger/Folkman, een consultancyfirma over leiderschap, waarbij ze verbanden zochten tussen de slechtste leiders (diegenen die binnen de 3 jaar na hun aanstelling ontslagen werden) en hun gemeenschappelijke karaktereigenschappen. Ben jij een goede baas? Dan vertoon je best niet één van volgende slechte eigenschappen:

1. Gebrek aan energie en enthousiasme: slechte bazen zien nieuwe initiatieven eerder als een last en zijn er bang van (cfr. “they suck all the energy out of any room”).
2. Geen duidelijke visie: slechte bazen geloven dat dingen uitvoeren hun enige taak is en een heldere visie (waar willen we naartoe?) ontbreekt.
3. Ze maken inschattingsfouten omdat ze beslissingen nemen die geen rekening houdt met de praktische realiteit waardoor collega’s en ondergeschikten betwijfelen of de genomen beslissingen wel de beste zijn voor het bedrijf.
4. Ze accepteren hun eigen middelmatige prestaties (cfr. ‘underpromise en overdeliver’ of “we leggen de lat niet te hoog en – als we erover springen – dan doen we alsof we een olympisch record hebben gehaald”).
5. Ze werken niet goed (genoeg) samen: ze zien medewerkers eerder als potentiële concurrenten.
6. Ze houden zich zelf niet aan de regels die ze anderen opleggen
7. Ze leren niet uit hun fouten en vegen die onder de mat uit schrik erop afgerekend te worden
8. Ze hebben een gebrek aan sociale vaardigheden
9. Ze zijn focussen zodanig op zichzelf dat ze er niet in slagen om anderen de kans te geven zich te ontwikkelen
10. Ze beschouwen personeelsopleiding eerder als een kost dan als een opbrengst

Bekijk ook onze opleiding “Me & My team” Meer info, contacteer Wendy